Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Buffersysteem

Duurzaam Regenwater Management bij sportcomplexen

Bij duurzaam regenwatermanagement hoort naast het veilig opvangen en herleiden van het overtollig regenwater ook de verantwoorde afvoer van water. De ondersteuning van de natuurlijke waterkringloop speelt daarbij een belangrijke rol, die al door de wet wordt vereist. Moderne blokelementsystemen ondersteunen deze trend en helpen zowel de ontwerper als de aannemer en eigenaar van de sportfaciliteit duurzaam om te gaan met water en kosten te minimaliseren.

Als het buffersysteem als afwateringsblok wordt gebruikt, wordt het regenwater van de sportfaciliteiten zelf en de bijbehorende gebouwen, tribunes en gebieden eerst verzameld in een drainagegeul verzameld en geleidelijk aan de omringende bodem afgegeven. De grondwateraanvulling wordt ondersteund en de natuurlijke waterkringloop wordt bevorderd.

Via deze blokkeeropslag kan het regenwater gecontroleerd worden afgevoerd op een daarvoor aangewezen waterstroom of in een regenwatersysteem worden geïntegreerd.

ACO Stormbrixx - het modulaire drainage geulsysteem

De basis van het ACO Stormbrixx-drainagesysteem zijn grondelementen die met behulp van een intelligent plug-insysteem gekoppeld worden, wat zorgt voor de structurele integriteit van het gehele systeem.

Een volledige inspectie en onderhoud van het gehele drainagesysteem is mogelijk dankzij de openheid van het systeem. Vergeleken met conventionele systemen vermindert de stapelbaarheid van de basiselementen de transportomvang en daarmee ook het CO2-verbruik. De ruimte die het systeem inneemt in het magazijn en op de bouwplaats wordt met meer dan de helft verminderd.Extra functies
  • Stabiliteit en weerstand: weerstandscapaciteit en belastbaarheid van de constructie door de koppeling.
  • Onderhoud en inspectie: eenvoudige en continue mogelijkheid voor onderhoud en inspectie.
  • Logistiek en handling: Co2-verbruiksvriendelijker, zuinig transport en compact gebruik op de bouwplaats.
  • Verstrekt met algemene technische goedkeuring voor ACO Stormbrixx DIBt.Meer informatie over de Stombrixx buffersystemen vind u op de ACO website www.aco.nl