Inbouwhandleidingen

ACO Sport® afvoergoten en bouwelementen zijn ontworpen voor toepassing op atletiekbanen, sport- en spelvelden. De gekozen gootconstructie en bijbehorende bouwcomponenten zijn geschikt voor installatie op het gebied van sport- of vergelijkbare oppervlaktebedekking in overeenstemming met de daarvoor geldende statische en dynamische belastingen.