Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Hydraulische calculaties

Voor ACO SPORT afwateringsgoten

ACO Sport®gootsystemen voor afwatering van sportvelden worden in Nederland ontworpen conform de reguliere norm voor lijnafwatering EN1433. In Duitsland is hiervoor een speciale DIN 18035/3 standaard welke indien gewenst in Nederland ook als referentie aangehouden kan worden.

De software die ACO hiervoor gebruikt is het resultaat van uitgebreide laboratoriumtesten aan het Institute of Hydraulics aan de Kiel University of Applied Sciences. Voor onze hydraulische calculaties maken we gebruik van differentiaalvergelijkingen om vast te stellen wat de eigenlijke afvoercapaciteit van een systeem is, dit levert snelle en nauwkeurige resultaten op waarvan gebruik kan worden gemaakt.

De hoeveelheid water die uiteindelijk het uitstroompunt bereikt wordt bepaald op basis van de specificatie van de ontwerpneerslag en het type oppervlak waarvan het water moet worden afgevoerd. De factoren die hierbij een rol spelen, inclusief het wegsijpelen of verdampen van water. Bovendien wordt er rekening gehouden met de runoff coëfficiënten van verschillende oppervlaktematerialen.

Runoff coëfficiënten (DIN 18035/3)
Niet-waterdoorlaatbare toplaag:0,6
Waterdoorlaatbare toplaag:0,3
Gras/kunstgras:0,3
Verharde oppervlakken:0,4Ontwerpneerslag

Conform DIN 18035/3 moeten calculaties gebaseerd zijn op een ontwerpneerslag van 120 l/(s*ha).

Daar waar geen aparte hydraulische calculaties zijn uitgevoerd, moet het afwateringssysteem in Duitsland worden ontworpen conform DIN 18035, Deel 3. Vraag ACO om ook voor uw sportveld de capaciteitsberekening te maken.